Praktijk voor osteopathie Jantzen nieuwe website: www.osteojantzen.nl

Met geluk is het net als met gezondheid; als je er niets van merkt, betekent dit dat het er is.Maatregelen praktijk  Corona virus belangrijke up-date (6 mei 2020):


Praktijk gesloten, vanaf 11 mei weer open: wel zijn wij bereikbaar voor het geven van advies op afstand of het inplannen van afspraken vanaf 11 mei.

Beste patiënt(e),


U heeft vanaf 11 mei een afspraak staan of wilt een afspraak maken bij praktijk voor osteopathie Leusden. Wij verzoeken u vriendelijk deze onderstaande tekst goed te lezen. 


Praktijk voor osteopathie Leusden heeft diverse aanpassingen gedaan zodat we veilig te werk kunnen gaan, tevens werken we met een strikte leidraad voor de veiligheid van u en de osteopaat: 


Stap 1:

Wanneer mag een afspraak geen doorgang vinden? Heeft u één of meerdere symptomen uit deze onderstaande lijst? Let op: heeft iemand uit uw gezin verhoging en/of koorts of Corona dan kan de afspraak helaas ook niet door gaan!  Ga dan door naar stap 2. Heeft u geen symptomen ga dan door naar stap 3. Symptomen Covid-19/Corona gerelateerd:

o - (neus)verkoudheid 

o -  hoesten 

o -  kuchen of niezen 

o -  loopneus 

o -  keelpijn 

o -  verhoging (= tot 38 graden) of koorts 

o -  kortademigheid 

o -  hoofdpijn 

o -  branderige ogen 

o -  reuk- en/of smaakverlies 

o -  moeheid 

o -  je ziek voelen en/of diarree. 

o -  recent (huiselijk) contact gehad met bewezen covid-19 patiënten 
Stap 2: 


  • Heeft u één van bovengenoemde klachten, dan kan er geen osteopathische behandeling plaatsvinden. Dan moet u eerst 48 uur klacht vrij zijn, de osteopaat zal met u een nieuwe afspraak inplannen. Let op: heeft iemand uit uw gezin één van bovengenoemde klachten, ook dan dient u de afspraak te verzetten, en moet volgens de richtlijnen van het RIVM het gehele gezin thuis blijven tot ieder klachtenvrij is. 
  • Mocht u of één van uw gezinsleden Corona hebben? Dan dient het gehele gezin 14 dagen in quarantaine te verblijven, daarna kan er weer een afspraak gemaakt worden. Stap 3:


  • Heeft u geen van bovenstaande klachten, dan gaat uw afspraak met de osteopaat gewoon door. Let op: als u iemand meeneemt naar de afspraak, mag die persoon ook niet één van de bovenstaande klachten hebben. We hebben voorkeur aan het feit dat u alleen naar de afspraak komt.  
  • U dient de avond en de ochtend voor uw behandeling uw temperatuur op te meten. Bij binnenkomst in de praktijk zal de osteopaat u vragen naar uw temperatuur. 
  • De osteopaat opent en sluit alle deuren voor u. 
  • Er wordt helaas geen hand meer gegeven bij binnenkomst of weggaan. 
  • U dient bij binnenkomst uw handen te wassen: er staat in de praktijk zeep voor uw klaar en papieren doekjes. 
  • Bij een behandeling wordt het volgende beleid gehanteerd: de behandeling is alleen mogelijk wanneer de osteopaat gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals masker, bril, handschoenen, schort. 
  • Voor de osteopaat geldt hetzelfde; mocht hij één van bovenstaande symptomen hebben, dan zal hij de afspraak verplaatsen tot hij 48 uur klachten vrij is. 
  • De osteopaat meet zijn temperatuur twee maal daags, u mag hier uiteraard naar informeren. Heeft u vragen?

U kunt altijd naar de praktijk bellen –  033-4337856 of 0646266741  of mailen info@osteoleusden.nl  

Ook in deze zware periode staan we voor u klaar! 

Kijkt u voor algemene informatie en adviezen op de website van het RIVM.


Dit bericht is onder meer gebaseerd op de door het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorgeschreven maatregelen. We willen met deze maatregelen onnodige verspreiding van het virus zien te voorkomen en de opname richting de IC helpen te beperken.
Met vriendelijke groet

Praktijk voor osteopathie Leusden